อัตราค่าเช่า

TAXI โฉมใหม่ล่าสุด

All New ALTIS 2020

เช่าควงวันละ

900 บาท

TAXI โฉม ALTIS 2017

ปี 2017 - 2019

เช่าควงวันละ

800 บาท

เอกสารประกอบการเช่า

1. สำเนาบัตรประชาชน + บัตรประชาชนตัวจริง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบขับขี่สาธารณะ
4. สำเนาบัตรประจำตัวคนขับรถ (ป้ายเหลืองติดหน้ารถ)
5. เงินประกัน 3,000 – 5,000 บาท

Scroll to Top